XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
83
60
10
58
G7
058
822
738
532
G6
5702
5932
5270
0367
6679
0099
2586
0863
2468
1512
8802
8546
G5
0647
9852
5438
7232
G4
92716
79348
70773
12364
65183
45317
41944
62398
72557
22994
10350
00606
52463
57784
82566
37155
34838
20532
84797
23324
89392
12716
96724
06805
91956
65033
30871
93180
G3
86549
91874
94681
33053
96079
39790
25334
44446
G2
36221
02586
39056
35053
G1
40507
36649
67117
42740
ĐB
221403
152327
781035
624128
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 03, 07 06 02, 05
1 16, 17 10, 17 12, 16
2 21 22, 27 24 24, 28
3 32 32, 35, 38, 38, 38 32, 32, 33, 34
4 44, 47, 48, 49 49 40, 46, 46
5 58 50, 52, 53, 57 55, 56 53, 56, 58
6 64 60, 63, 67 63, 66, 68
7 70, 73, 74 79 79 71
8 83, 83 81, 84, 86 86 80
9 94, 98, 99 90, 92, 97

Dự đoán XSMN 16/7/2024 - Dự đoán xổ số miền Nam Thứ 3 ngày 16/07 siêu chính xác

Dự đoán XSMN 16/7/2024 cực chuẩn - Chốt số dự đoán xổ số miền Nam Thứ 3 Ngày 16/07 miễn phí với...
Xem Thêm

XSMN Thu 7 - So xo mien Nam Thu 7 06/07/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
09
92
87
28
G7
133
882
018
330
G6
8620
8430
1580
2702
8674
2956
6049
6095
2885
9655
9540
5872
G5
5824
9670
1859
8998
G4
37982
15698
45341
93575
34768
92518
26262
92865
49228
14215
71598
41061
71742
13753
04634
88821
15458
41152
52034
15341
89987
25392
87736
16461
74644
89134
00105
30050
G3
91304
06098
25182
81085
45570
23808
72308
12029
G2
62736
38192
26565
58010
G1
62355
02721
92924
76044
ĐB
219520
521713
645393
641500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 09 02 08 00, 05, 08
1 18 13, 15 18 10
2 20, 20, 24 21, 28 21, 24 28, 29
3 30, 33, 36 34, 34 30, 34, 36
4 41 42 41, 49 40, 44, 44
5 55 53, 56 52, 58, 59 50, 55
6 62, 68 61, 65 65 61
7 75 70, 74 70 72
8 80, 82 82, 82, 85 85, 87, 87
9 98, 98 92, 92, 98 93, 95 92, 98

KQXSMN Thứ 7 Ngày 29/06/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
84
63
33
64
G7
694
049
129
470
G6
7581
6123
9564
5705
1243
6384
5762
0735
5389
2881
9582
8824
G5
6331
3136
9477
3105
G4
06504
00943
96060
34655
05246
05597
35346
79369
30420
60009
80121
32761
31169
76851
18027
42537
92782
46109
08524
19335
23333
46671
09592
43342
91347
54437
48856
07400
G3
49915
07659
72389
99022
84934
94816
87045
61087
G2
44390
48020
21613
33104
G1
50593
64473
18309
61546
ĐB
059230
071353
151637
668606
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 05, 09 09, 09 00, 04, 05, 06
1 15 13, 16
2 23 20, 20, 21, 22 24, 27, 29 24
3 30, 31 36 33, 33, 34, 35, 35, 37, 37 37
4 43, 46, 46 43, 49 42, 45, 46, 47
5 55, 59 51, 53 56
6 60, 64 61, 63, 69, 69 62 64
7 73 77 70, 71
8 81, 84 84, 89 82, 89 81, 82, 87
9 90, 93, 94, 97 92

XSMN T7- Xổ số miền Nam Thu 7 22/06/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
13
81
45
95
G7
597
474
105
830
G6
2839
4975
9089
2947
4454
9277
3702
2440
6799
0649
3152
8186
G5
9877
9772
8031
0730
G4
76662
04889
52371
53610
32998
86948
46921
40932
18241
05770
29784
87631
64322
99977
00183
83497
84876
92329
74341
78524
17638
94479
25029
04298
29694
04437
57500
80313
G3
46928
84494
00936
50040
58773
35280
00108
88205
G2
76038
88795
99975
29959
G1
73409
13871
21219
77797
ĐB
632991
782514
361140
089359
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 02, 05 00, 05, 08
1 10, 13 14 19 13
2 21, 28 22 24, 29 29
3 38, 39 31, 32, 36 31, 38 30, 30, 37
4 48 40, 41, 47 40, 40, 41, 45 49
5 54 52, 59, 59
6 62
7 71, 75, 77 70, 71, 72, 74, 77, 77 73, 75, 76 79
8 89, 89 81, 84 80, 83 86
9 91, 94, 97, 98 95 97, 99 94, 95, 97, 98

Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 15/06/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
61
65
96
29
G7
212
530
719
425
G6
6612
7109
9046
2683
2170
9967
9470
4795
5496
3981
2827
3527
G5
3636
4310
5517
5593
G4
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
98980
74857
66456
58782
28236
29771
29976
G3
73686
49663
67127
87326
23510
90083
90275
03237
G2
06178
12395
49255
80874
G1
25900
08283
28535
87087
ĐB
993308
449449
464697
097421
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 08, 09 09
1 12, 12, 16, 16 10, 11 10, 17, 17, 19
2 26, 27 21 21, 25, 27, 27, 29
3 35, 36 30, 34 31, 35 36, 37
4 46 49 47
5 51 55 56, 57
6 61, 63 65, 67 61, 63
7 74, 78 70, 79 70 71, 74, 75, 76
8 86 83, 83, 87 83 80, 81, 82, 87
9 96, 99 91, 95, 99 95, 96, 96, 97, 98 93

XSMN T7 - SXMN Thứ 7 08/06/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
33
89
42
50
G7
732
764
124
200
G6
9232
7652
4501
4397
7037
2215
0000
8149
5358
2306
8137
6155
G5
5342
8655
7506
1811
G4
69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
89669
32895
52727
69753
87828
30529
47163
56411
62265
40437
70304
93506
35464
94673
27498
94935
19936
01318
63810
32783
28869
G3
46801
73473
60182
82506
62347
90820
83745
85408
G2
37156
72422
38602
45879
G1
17601
31161
52962
71371
ĐB
409833
881616
070194
903513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 01, 01, 03 06 00, 02, 04, 06, 06 00, 06, 08
1 11 15, 16 11 10, 11, 13, 18
2 23 22, 27, 28, 29 20, 24
3 31, 32, 32, 33, 33 37 37 35, 36, 37
4 42 42, 47, 49 45
5 52, 56 53, 55 58 50, 55
6 66 61, 63, 64, 69 62, 64, 65 69
7 73, 79 73 71, 79
8 82, 89 83
9 98 95, 97 94 98

XSMN Thứ 7 Thứ 7 01/06/2024

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
10
42
84
84
G7
366
436
308
507
G6
6844
5855
6197
0184
3203
9321
1422
5721
1375
0930
2295
8768
G5
4376
7397
5694
5848
G4
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
21400
97035
08298
44819
50462
43830
99002
14210
04935
70780
41547
12430
87509
03839
46465
47526
43173
53910
24818
40739
59541
G3
34095
96878
16247
40949
76504
62252
25823
15338
G2
23403
74052
82255
38987
G1
71112
91772
72148
85680
ĐB
333958
827194
960451
470840
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 03, 09 00, 02, 03 04, 08, 09 07
1 10, 10, 11, 12 19 10 10, 18
2 21 21, 22 23, 26
3 33, 36 30, 35, 36 30, 35, 39 30, 38, 39
4 44 42, 47, 49 47, 48 40, 41, 48
5 55, 58 52 51, 52, 55
6 66 62 65, 68
7 76, 78 72 75 73
8 80 84 80, 84 80, 84, 87
9 95, 97 94, 97, 98 94 95

Thông Tin Về Kết Quả XSMN Thứ 7

XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h15 từ trường quay bao gồm các đài sau:

- Xổ số TP.HCM

- Xổ số Long An

- Xổ số Bình Phước

- Xổ số Hậu Giang

Quá trình quay số và mở thưởng diễn ra từ 16h15 đến 16h30 vào Thứ 7 hàng tuần tại trường quay của ba đài này. Để biết kết quả vào Thứ 7 hàng tuần, người chơi xổ số có thể tìm đến kênh truyền hình địa phương hoặc xem tổng hợp kết quả trên website Soi Cầu MB, ngay trong khung giờ quay số.

Trang KQSXMN Thứ 7 hàng tuần tổng hợp kết quả các tuần sắp xếp theo thời gian, bắt đầu từ Thứ 7 tuần rồi, sau đó là các tuần trước. Người chơi có thể xem lại kết quả xổ số miền Nam vào Thứ 7 hàng tuần trong 7 tuần liên tiếp với bảng chi tiết và bảng loto 2 số kèm theo để tra cứu dễ dàng.

Tham khảo thêm:

- Dự Đoán Xổ Số TP.HCM

- Dự Đoán Xổ Số Long An

- Dự Đoán Xổ Số Bình Phước

- Dự Đoán Xổ Số Hậu Giang

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam (áp dụng từ 01/01/2017)

Vé số truyền thống miền Nam có loại vé với mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng) mỗi tờ. Mỗi tỉnh phát hành tổng cộng 1.000.000 tờ vé, mỗi tờ có 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam bao gồm 9 giải thưởng, từ giải Đặc Biệt đến giải Tám, tương ứng với 18 lượt quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
ĐB 2 tỷ 6 số 01
G1 30 triệu 5 số 10
G2 15 triệu 5 số 10
G3 10 triệu 5 số 20
G4 3 triệu 5 số 70
G5 1 triệu 4 số 100
G6 400.000 4 số 300
G7 200.000 3 số 1.000
G8 100.000 2 số 10.000

Giải phụ được xác định cho các vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải Đặc Biệt. Giá trị của mỗi vé trúng giải là 50.000.000 VNĐ. Số lượng giải: 9. Tổng số tiền trúng giải (VNĐ): 450.000.000.

Giải khuyến khích dành cho các vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại (so với giải Đặc Biệt). Người trúng giải sẽ nhận được 6.000.000 VNĐ. Số lượng giải: 45. Tổng số tiền thưởng được trao (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng, trong trường hợp vé số của bạn trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay, người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số của tất cả các giải thưởng miền Nam đó.

Chúc các bạn may mắn và thành công!