Bí Quyết Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 5 Ngày Hiệu Quả

Thứ 3 , 16/07/2024
5/5

Nuôi Dàn đề 10 số khung 5 ngày là phương pháp đáng tin cậy để tăng cơ hội chiến thắng. Tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay để nhận soi cầu miễn phí và chọn ra những con số may mắn nhất để đặt cược và giành chiến thắng lớn!

Dàn đề 10 số khung 5 ngày

Dàn đề 10 số khung 5 ngày miễn phí

Cách chơi đề nuôi, đặc biệt là nuôi Dàn đề 10 số khung 5 ngày, ngày càng phổ biến và được nhiều người chọn. SoiCauMB tìm ra những bộ số đề 10 quân chính xác nhất để chia sẻ. Nếu muốn nhận số để tham gia chơi, tham khảo ngay các dàn số dưới đây.

Dàn đề 10 số khung 5 ngày
Dàn đề ngày 15/07 - 19/07/2024 :Chờ kết quả
06 - 36 - 71 - 19 - 04 - 34 - 61 - 26 - 03 - 80
Dàn đề ngày 10/07 - 14/07/2024 :Ăn đề 60 ngày 13/07
72 - 22 - 14 - 89 - 29 - 48 - 32 - 43 - 60 - 16
Dàn đề ngày 05/07 - 09/07/2024 :Ăn đề 57 ngày 08/07
99 - 69 - 57 - 98 - 88 - 34 - 08 - 81 - 24 - 04
Dàn đề ngày 30/06 - 04/07/2024 :Ăn đề 29 ngày 30/06
98 - 46 - 91 - 53 - 01 - 75 - 32 - 29 - 36 - 66
Dàn đề ngày 25/06 - 29/06/2024 :Ăn đề 49 ngày 29/06
66 - 11 - 69 - 05 - 29 - 56 - 45 - 61 - 49 - 73
Dàn đề ngày 20/06 - 24/06/2024 :Trượt
29 - 74 - 07 - 09 - 66 - 44 - 11 - 70 - 98 - 79
Dàn đề ngày 15/06 - 19/06/2024 :Ăn đề 90 ngày 18/06
86 - 63 - 11 - 14 - 12 - 87 - 29 - 39 - 90 - 99
Dàn đề ngày 10/06 - 14/06/2024 :Ăn đề 26 ngày 13/06
26 - 25 - 33 - 47 - 14 - 86 - 23 - 73 - 71 - 31
Dàn đề ngày 06/06 - 10/06/2024 :Ăn đề 51 ngày 07/06, Ăn đề 65 ngày 10/06
89 - 04 - 51 - 63 - 62 - 28 - 41 - 55 - 65 - 36
Dàn đề ngày 06/06 - 10/06/2024 :Ăn đề 51 ngày 07/06, Ăn đề 65 ngày 10/06
89 - 04 - 51 - 63 - 62 - 28 - 41 - 55 - 65 - 36
Dàn đề ngày 01/06 - 05/06/2024 :Ăn đề 56 ngày 05/06
56 - 77 - 47 - 98 - 71 - 94 - 44 - 78 - 55 - 08
Dàn đề ngày 01/06 - 05/06/2024 :Ăn đề 56 ngày 05/06
56 - 77 - 47 - 98 - 71 - 94 - 44 - 78 - 55 - 08
Dàn đề ngày 27/05 - 31/05/2024 :Ăn đề 32 ngày 30/05
52 - 72 - 19 - 86 - 70 - 32 - 84 - 85 - 40 - 93
Dàn đề ngày 27/05 - 31/05/2024 :Ăn đề 32 ngày 30/05
52 - 72 - 19 - 86 - 70 - 32 - 84 - 85 - 40 - 93
Dàn đề ngày 22/05 - 26/05/2024 :Ăn đề 43 ngày 25/05
09 - 43 - 10 - 40 - 85 - 88 - 28 - 18 - 07 - 94
Dàn đề ngày 22/05 - 26/05/2024 :Ăn đề 43 ngày 25/05
09 - 43 - 10 - 40 - 85 - 88 - 28 - 18 - 07 - 94
Dàn đề ngày 17/05 - 21/05/2024 :Trượt
28 - 75 - 47 - 45 - 93 - 25 - 21 - 03 - 87 - 98
Dàn đề ngày 17/05 - 21/05/2024 :Trượt
28 - 75 - 47 - 45 - 93 - 25 - 21 - 03 - 87 - 98
Dàn đề ngày 12/05 - 16/05/2024 :Ăn đề 26 ngày 15/05
88 - 37 - 13 - 51 - 28 - 38 - 22 - 91 - 27 - 26
Dàn đề ngày 12/05 - 16/05/2024 :Ăn đề 26 ngày 15/05
88 - 37 - 13 - 51 - 28 - 38 - 22 - 91 - 27 - 26
Dàn đề ngày 07/05 - 11/05/2024 :Trượt
28 - 23 - 09 - 48 - 12 - 29 - 62 - 22 - 89 - 55
Dàn đề ngày 07/05 - 11/05/2024 :Trượt
28 - 23 - 09 - 48 - 12 - 29 - 62 - 22 - 89 - 55
Dàn đề ngày 02/05 - 06/05/2024 :Trượt
59 - 49 - 23 - 60 - 62 - 53 - 66 - 99 - 54 - 36
Dàn đề ngày 02/05 - 06/05/2024 :Trượt
59 - 49 - 23 - 60 - 62 - 53 - 66 - 99 - 54 - 36
Dàn đề ngày 27/04 - 01/05/2024 :Ăn đề 96 ngày 28/04
29 - 16 - 49 - 81 - 43 - 67 - 96 - 72 - 12 - 56
Dàn đề ngày 27/04 - 01/05/2024 :Ăn đề 96 ngày 28/04
29 - 16 - 49 - 81 - 43 - 67 - 96 - 72 - 12 - 56
Dàn đề ngày 22/04 - 26/04/2024 :Trượt
48 - 18 - 19 - 51 - 35 - 27 - 44 - 92 - 50 - 61
Dàn đề ngày 22/04 - 26/04/2024 :Trượt
48 - 18 - 19 - 51 - 35 - 27 - 44 - 92 - 50 - 61
Dàn đề ngày 17/04 - 21/04/2024 :Trượt
25 - 63 - 69 - 22 - 32 - 12 - 15 - 44 - 41 - 91
Dàn đề ngày 17/04 - 21/04/2024 :Trượt
25 - 63 - 69 - 22 - 32 - 12 - 15 - 44 - 41 - 91
Dàn đề ngày 12/04 - 16/04/2024 :Trượt
75 - 58 - 26 - 70 - 64 - 91 - 65 - 94 - 98 - 57
Dàn đề ngày 12/04 - 16/04/2024 :Trượt
75 - 58 - 26 - 70 - 64 - 91 - 65 - 94 - 98 - 57
Dàn đề ngày 07/04 - 11/04/2024 :Ăn đề 47 ngày 08/04, Ăn đề 56 ngày 11/04
11 - 88 - 02 - 75 - 06 - 56 - 32 - 27 - 47 - 45
Dàn đề ngày 07/04 - 11/04/2024 :Ăn đề 47 ngày 08/04, Ăn đề 56 ngày 11/04
11 - 88 - 02 - 75 - 06 - 56 - 32 - 27 - 47 - 45
Dàn đề ngày 02/04 - 06/04/2024 :Trượt
70 - 75 - 90 - 45 - 59 - 28 - 95 - 74 - 88 - 24
Dàn đề ngày 02/04 - 06/04/2024 :Trượt
70 - 75 - 90 - 45 - 59 - 28 - 95 - 74 - 88 - 24
Dàn đề ngày 28/03 - 01/04/2024 :Ăn đề 79 ngày 28/03
59 - 43 - 14 - 79 - 48 - 50 - 32 - 12 - 29 - 77
Dàn đề ngày 28/03 - 01/04/2024 :Ăn đề 79 ngày 28/03
59 - 43 - 14 - 79 - 48 - 50 - 32 - 12 - 29 - 77
Dàn đề ngày 23/03 - 27/03/2024 :Trượt
47 - 02 - 41 - 07 - 08 - 75 - 72 - 90 - 35 - 89
Dàn đề ngày 23/03 - 27/03/2024 :Trượt
47 - 02 - 41 - 07 - 08 - 75 - 72 - 90 - 35 - 89
Dàn đề ngày 18/03 - 22/03/2024 :Trượt
55 - 35 - 89 - 60 - 32 - 80 - 83 - 94 - 77 - 22
Dàn đề ngày 18/03 - 22/03/2024 :Trượt
55 - 35 - 89 - 60 - 32 - 80 - 83 - 94 - 77 - 22
Dàn đề ngày 13/03 - 17/03/2024 :Trượt
33 - 56 - 68 - 98 - 02 - 28 - 76 - 10 - 39 - 04
Dàn đề ngày 13/03 - 17/03/2024 :Trượt
33 - 56 - 68 - 98 - 02 - 28 - 76 - 10 - 39 - 04
Dàn đề ngày 08/03 - 12/03/2024 :Ăn đề 33 ngày 11/03
33 - 93 - 03 - 00 - 24 - 19 - 65 - 30 - 40 - 34
Dàn đề ngày 08/03 - 12/03/2024 :Ăn đề 33 ngày 11/03
33 - 93 - 03 - 00 - 24 - 19 - 65 - 30 - 40 - 34
Dàn đề ngày 03/03 - 07/03/2024 :Trượt
24 - 75 - 08 - 65 - 94 - 76 - 59 - 72 - 03 - 01
Dàn đề ngày 03/03 - 07/03/2024 :Trượt
24 - 75 - 08 - 65 - 94 - 76 - 59 - 72 - 03 - 01
Dàn đề ngày 27/02 - 02/03/2024 :Ăn đề 61 ngày 01/03
41 - 08 - 91 - 28 - 49 - 98 - 39 - 31 - 61 - 90
Dàn đề ngày 27/02 - 02/03/2024 :Ăn đề 61 ngày 01/03
41 - 08 - 91 - 28 - 49 - 98 - 39 - 31 - 61 - 90
Dàn đề ngày 22/02 - 26/02/2024 :Ăn đề 45 ngày 25/02
45 - 89 - 60 - 98 - 17 - 26 - 16 - 19 - 14 - 99
Dàn đề ngày 22/02 - 26/02/2024 :Ăn đề 45 ngày 25/02
45 - 89 - 60 - 98 - 17 - 26 - 16 - 19 - 14 - 99
Dàn đề ngày 17/02 - 21/02/2024 :Trượt
59 - 66 - 24 - 34 - 74 - 61 - 26 - 08 - 04 - 96
Dàn đề ngày 17/02 - 21/02/2024 :Trượt
59 - 66 - 24 - 34 - 74 - 61 - 26 - 08 - 04 - 96
Dàn đề ngày 12/02 - 16/02/2024 :Ăn đề 94 ngày 17/02
03 - 94 - 20 - 52 - 97 - 08 - 11 - 96 - 30 - 47
Dàn đề ngày 12/02 - 16/02/2024 :Ăn đề 94 ngày 17/02
03 - 94 - 20 - 52 - 97 - 08 - 11 - 96 - 30 - 47
Dàn đề ngày 07/02 - 11/02/2024 :Ăn đề 52 ngày 08/02
81 - 64 - 76 - 42 - 37 - 49 - 61 - 19 - 52 - 71
Dàn đề ngày 07/02 - 11/02/2024 :Ăn đề 52 ngày 08/02
81 - 64 - 76 - 42 - 37 - 49 - 61 - 19 - 52 - 71
Dàn đề ngày 02/02 - 06/02/2024 :Ăn đề 74 ngày 02/02
79 - 63 - 82 - 17 - 10 - 74 - 25 - 05 - 18 - 24
Dàn đề ngày 02/02 - 06/02/2024 :Ăn đề 74 ngày 02/02
79 - 63 - 82 - 17 - 10 - 74 - 25 - 05 - 18 - 24

Ưu / Nhược điểm của nuôi Dàn đề 10 số khung 5 ngày

Phương pháp nuôi dàn đề 10 số trong khung 5 ngày là biến thể của nuôi dàn đề 50 số trong 3 ngày. Tuy có điểm hạn chế, nhưng cũng mang lại nhiều ưu điểm:

Ưu điểm:

 • Tăng khả năng chiến thắng: Thu hẹp phạm vi lựa chọn, tăng khả năng bắt được đề.
 • Giảm thiểu rủi ro: Thời gian 5 ngày cho phép theo dõi, phân tích kết quả, điều chỉnh chiến thuật.
 • Quản lý vốn hiệu quả: Chia nhỏ vốn để nuôi dàn đề trong 5 ngày, hạn chế rủi ro mất trắng.
 • Tiết kiệm thời gian: Chỉ cần lập dàn đề một lần cho cả 5 ngày.

Nhược điểm:

 • Tốn chi phí: Đặt cược cho 10 số mỗi ngày có thể dẫn đến chi phí cao hơn so với chọn ít số hơn.
 • Yêu cầu kỹ năng: Cần kiến thức về soi cầu, thống kê, phân tích kết quả để lập dàn đề hiệu quả.
 • Tính may rủi: Kết quả vẫn phụ thuộc vào yếu tố may mắn dù có phương pháp khoa học.

Cách Vào tiền nuôi đề dàn đề 10 số khung 5 ngày

Chia sẻ chi tiết về cách vào tiền theo tỉ lệ 1 : 2 : 4 : 8 : 16, giúp quản lý vốn và tăng lợi nhuận khi chơi dàn đề trong khung 5 ngày.

Vào tiền nuôi ngày 1:

 • Đánh mỗi con với 10,000 đồng, tổng 100,000 đồng.
 • Nếu trúng lớn, lời lãi 880,000 đồng.

Vào tiền nuôi ngày 2:

 • Đánh mỗi con với 20,000 đồng, tổng 200,000 đồng.
 • Nếu trúng lớn, lời lãi 1,780,000 đồng.

Vào tiền nuôi ngày 3:

 • Đánh mỗi con với 40,000 đồng, tổng 400,000 đồng.
 • Nếu trúng lớn, lời lãi 3,260,000 đồng.

Vào tiền nuôi ngày 4:

 • Đánh mỗi con với 80,000 đồng, tổng 800,000 đồng.
 • Nếu trúng lớn, lời lãi 6,420,000 đồng.

Vào tiền nuôi ngày cuối:

 • Đánh mỗi con với 160,000 đồng, tổng 1,600,000 đồng.
 • Nếu trúng lớn, lời lãi 12,740,000 đồng.

Với chiến lược này, hy vọng bạn có thể quản lý vốn và tăng lợi nhuận khi chơi dàn đề trong khung 5 ngày.

Lời kết

Chúng tôi vừa hoàn thành việc chốt dàn đề 10 số khung 5 ngày hôm nay. Trong bài viết này, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết cách vào tiền trong từng ngày để các bạn dễ dàng áp dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng hướng dẫn cách tạo ra một dàn đặc biệt 10 con khoa học nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết mới và chúc các bạn may mắn!